Den snabbväxande installationskoncernen Currentum välkomnar Holmströms Rör till koncernen. Den skånebaserade VS-entreprenören bidrar med lång erfarenhet och gedigen kompetens inom rörläggeri till gruppen.

Holmströms Rör är ett anrikt företag som i år firar 90 år. Nuvarande ledning bildades 2007 då Jonny Persson köpte bolaget tillsammans med sin kollega Johan Bertilsson. I dag drivs verksamheten i tre bolag: Holmströms Rör, Holmströms Rör Ängelholm samt Holmströms Rör Sydväst. Företagen arbetar i nära samarbete och sysselsätter drygt 70 personer med en samlad omsättning på cirka 192 miljoner kronor per år.

– Vår största styrka är kompetensen inom rörläggeri. Vi är 73 anställda på företaget, och med några enstaka undantag har vi bakgrund som rörläggare, hela gänget. Det är ingen överdrift att påstå att vi har rörläggeriet i blodet, säger Jonny Persson på Holmströms Rör.

Bolaget är välrenommerat och kompletterar Currentums verksamheter i Syd.

– Det känns väldigt bra att få välkomna detta välskötta företag till gruppen. Genom samgåendet med Holmströms Rör får vi ett stort kompetenslyft på rörområdet och bättrar på förutsättningarna för konstruktiva samarbeten mellan företagen inom Currentum ytterligare, säger Annika Mortensen, regionchef för Currentum Syd.

Trots att Holmströms Rör vuxit från cirka 30 till 73 medarbetare de senaste åren sätter man fortsatt stort värde på identiteten som ”det lilla företaget”. Korta beslutsvägar och en prestigelös syn på vilka slags uppdrag företaget arbetar med är viktigt för Holmströms Rör. Samtliga verksamhetsdrivande bolag inom Currentum fortsätter att verka självständigt och med ansvar för sin egen verksamhet, något som varit en kärnfråga för Holmströms Rör.

– Vi fortsätter arbeta på det sätt som fungerar bra för oss, men får en större och starkare organisation. För vår del är det ett helt perfekt upplägg och vi ser mycket fram emot att bidra med vår spetskompetens inom rörläggeri, men också att få del av den stora kompetens som finns samlad i Currentum, avslutar Jonny Persson.

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.