Rörmontering i Kristianstad ansluter till Currentum, och blir en del av bolagets installationserbjudande i södra Sverige. Med lång erfarenhet och en bred kompetens stärker bolaget Currentums erbjudande inom VS.  

Från och med i våras är Rörmontering i Kristianstad en del av Currentum. Bolaget grundades 1993 och har sin bas i Kristianstad. Med drygt 25 medarbetare omsätter verksamheten årligen cirka 62 miljoner kronor. Rörmontering i Kristianstad är medlemmar i kedjan Bad & Värme.  

Bolaget har ett brett erbjudande inom VS och en stor samlad kompetens inom värme, vatten och sanitet. Rörmontering utför arbeten för byggföretag, bostadsbolag, industri, kommuner,landsting och privatpersoner.  

Rörmontering i Kristianstad kommer, i linje med Currentums affärsmodell, att fortsätta verka under nuvarande varumärke och ledning. Bolaget ser många fördelar med att gå in i Currentum och inte minst styrkan i det gemensamma erbjudandet. Tillsammans är bolagen rustade att ta större uppdrag som kräver en bredd inom installation. Möjligheterna att ta entreprenader tillsammans inom ett större geografisktområde ökar också. 

Rörmontering i Kristianstad blir ett viktigt komplement för att säkerställa ett heltäckande erbjudande i Skåne. I och med partnerskapet omsätter Currentum drygt 3 miljarder kronor årligen och sysselsätter över 1 000 medarbetare på ett trettiotal orter.  

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.