Vill du vara med på resan?

Currentum är en installationskoncern bildad genom partnerskap mellan ledande bolag inom installation. En koncern med utgångspunkt i den entreprenöriella andan. Det visar sig i våra bibehållna starka varumärken och i strukturen som går ut på att gruppen samägs av entreprenörerna i bolagen och Axcel.

Currentum är en av Sveriges ledande koncerner inom installation. Med fokus på hållbarhet och energieffektivisering samlar vi de bästa inom ventilation, VS, sprinkler, el, säkerhet och fastighetsautomation. Currentums huvudfokus är på den svenska marknaden, men också med viss närvaro i övriga Norden. Vi strävar mot att alltid vara en av de marknadsledande aktörerna i de regioner och inom de teknikgrenar vi verkar inom.

Vi strävar mot att alltid vara en av de marknadsledande aktörerna i de regioner och inom de teknikgrenar vi verkar inom.

Bränslet som tar oss framåt på vår resa är samverkan, partnerskap och en stark närvaro på strategiska marknader. Det finns en stor styrka, och inte minst kundnytta, i det gemensamma erbjudandet. Våra bolag kompletterar varandra geografiskt och genom att täcka olika teknikområden. Det finns ett stort kunskapsutbyte mellan bolagen liksom skalfördelar vid inköp och avtal. Med hela landet som vår gemensamma arbetsplats stärks respektive bolags arbetsgivarvarumärke.

Vår gemensamma framgång bygger på varje enskilt bolags starka varumärke, lokala förankring, och engagerade ledare. Samtidigt som partnerbolagen får alla de fördelar som kommer med att vara en del av en större koncern.

Är du intresserade av att höra mer om våra planer och hur vi på Currentum arbetar?

Klas Larsson
klas.larsson@currentum.se
+46 70 662 91 53

Stefan Hollander
stefan.hollander@currentum.se
+46 70 109 90 02

Sören Adolfsson
soren.adolfsson@currentum.se
+46 702 65 21 40

Olle Bertfelt
olle.bertfelt@currentum.se
+46 70 645 50 50

Stefan Franzén
stefan.franzen@currentum.se
+46 70 535 80 98

Sten Mortensen
sten.mortensen@veab.biz
+46 70 762 04 86

Eric Lindqvist
eric@g-s.se
+46 70 798 59 00

Fredrik Ljungkvist
fredrik.ljungkvist@ventilationsprojekt.se
+46 70 383 41 29

Hillevi Skötte
hillevi.skotte@currentum.se
+46 70 962 76 48