Currentums hållbarhetsarbete

På Currentum vill vi, med våra dotterbolag, vara med och bygga ett bättre samhälle. Detta gör vi genom att bidra till en hållbar omställning av installationer samt fortsatt utveckling av våra medarbetare. Idag pågår flera sociala, miljömässiga och ekonomiska initiativ hos alla dotterbolag som bidrar till en hållbar utveckling.

Vi har även förväntningar och krav på oss från våra intressenter – d.v.s. våra befintliga och potentiella kunder, medarbetare, ägare, investerare, leverantörer och även samhället i stort. Därför sätter vi årligen gemensamma hållbarhetsmål och följer upp utfallet, vilket slutligen rapporteras till olika intressenter.

Exempel på riktlinjer för vårt hållbarhetsarbete är FN:s tio globala hållbarhetsprinciper, EU:s direktiv för hållbarhetsrapportering (CSRD) samt OECD:s riktlinjer för ansvarsfullt företagande.

Exempel på gemensamt utfall 2023:

  • 78 % av alla medarbetare deltog i medarbetarundersökningen
  • Vi är stolta över att våra medarbetare trivs och är engagerade ambassadörer, vilket gör att vi ligger över genomsnittet jämför med konkurrerande installationsgrupper
  • Totalt hade vi 142 lärlingsplatser
  • 100 % av alla etablerade dotterbolag följer vår gemensamma hållbarhetspolicy
  • Vi hade inga visselblåsarincidenter
  • Vi hade 127 deltagare som utbildat sig inom Currentum College

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.