Den 6 november 2023 tillträdde Markus Gyllenstrand rollen som Inköpsansvarig för Currentum AB.

Markus Gyllenstrand

Sedan den 6 november 2023 har Currentum en dedikerad inköpsansvarig med ett övergripande ansvar att stötta inköpsråden och se till att Currentum och bolagen får bästa möjliga avtal med leverantörerna.

Markus Gyllenstrand har gedigen erfarenhet av inköpsarbete och kommer närmast från leverantörssidan och rollen som inköpschef. I sin nya tjänst kommer Markus driva och förbättra arbetssätt och processer för inköpsarbetet för att nå våra mål inom Currentum.

Stefan Franzén fortsätter i betydelsefull roll

Stefan Franzén som tidigare, bland annat, haft rollen som Inköpsansvarig kommer att fortsätta inom koncernen på deltid. Stefan har fortsatt en betydelsefull roll som senior rådgivare med stöd till inköpsfunktionen, Region Öst, vid nya förvärv samt styrelsearbete.

 

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.