I augusti tog Currentum steget in i Norge. Nu utökar den snabbväxande installationskoncernen närvaron i grannlandet ytterligare – genom anrika Randem & Hübert.

Randem & Hübert med huvudkontor i Oslo, grundades 1935, har cirka 125 medarbetare och omsatte under fjolåret omkring 550 miljoner norska kronor. Genom att kliva in i Currentum ser det väletablerade ventilationsföretaget goda möjligheter till fortsatt tillväxt.

– Med en stark ägare som Currentum i ryggen kommer vi att fortsätta växa organiskt och genom förvärv på den norska marknaden, säger Anders Ettre, vd på Randem & Hübert.

Synergier mellan bolagen

Currentum å sin sida ser det nytillkomna bolaget som strategiskt viktigt. Tillsammans med närliggande Askim & Mysen Rør – men också med bolagen i övriga Norden – är ambitionen att Randem & Hübert ska kunna ta position och öka sin konkurrenskraft för både kunder och nya medarbetare. Klas Larsson, koncernchef på Currentum, betonar samtidigt vikten av fortsatt lokal förankring.

– Att företagen har en stark ställning lokalt är en viktig del i vår förvärvsstrategi. Randem & Hübert har en fantastisk historik, som helt klart ska värnas. Som en del av Currentum för de möjligheten att göra det de är bra på, fast ännu mer och ännu bättre. Vi är väldigt glada över att ha dem ombord, säger Klas Larsson.

Jan Thoresen, Randem & Hüberts styrelseordförande, beskriver att Currentums ambitioner sammanfaller väl med Randem & Hüberts. Något han ser som ett av huvudskälen bakom att affären gick i lås.

– Currentums ambitioner om lönsam tillväxt inom våra föredragna marknadssegment går hand i hand med vad vi siktar på att uppnå. Genom att göra det tillsammans får både vi och Currentum bättre förutsättningar att lyckas, säger Thoresen.

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.