Karin Hovlin

Den 1 november tillträder Karin Hovlin som HR-ansvarig för Currentum AB. 

Karin känner organisationen väl då hon tidigare arbetat som konsult på uppdrag åt koncernen och flera dotterbolag. I tidigare uppdrag har fokus legat på affärsnära HR, ledarutveckling och chefsstöd.

I sin nya roll kommer Karin arbeta med koncernövergripande frågor som HR, ESG (Environmental, Social, and corporate Governance) och kommunikation.

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.