Eltjänst i Åmål är det familjära företaget som tror på flexibilitet och nära dialog med sina kunder. Nu har de precis avslutat ett tvåårigt lyckat projekt på en lokal lågstadieskola. Här berättar de om sina erfarenheter från bygget, och om hur deras styrkor kommer att bli ännu tydligare som en del av Currentum.

Jesper Englund

Den orange byggbaracken vid nybyggda Nya Rösparksskolan i Åmål var Jesper Englunds kontor i två års tid. Jesper har arbetat som montör på Eltjänst i Åmål sedan 2014. Under projektet brukade han vara på plats vid 06.15, en halvtimme innan arbetet påbörjades.

– Jag tog mig en kopp kaffe, planerade dagen, och såg över om något material behövde beställas. Efter en stund kom också mina kollegor Mattias och Tobias in och sedan drog arbetet i gång kvart i sju, berättar Jesper Englund.

Projektet med skolan pågick under två år och gick i mål vid årsskiftet. Först ut var bygget av idrottshallen. Därefter följde arbetet med själva skolan, som pågick under cirka ett och ett halvt. Eltjänst i Åmål har ansvarat för hela entreprenaden – från att lägga markslang och montera brandlarm till att sätta sista vägguttaget.

 

Eltjänst i Åmåls insatser vid Nya Rösparksskolan fungerar som ett gott exempel på vilka de är och vad de kännetecknas av, enligt vd Nicklas Dahlman. Trots att de i antal har en ganska blygsam personalstyrka erbjuder Eltjänst i Åmål en lång rad tjänster, däribland större industriuppdrag, nybyggen, tillbyggen och ombyggen. De erbjuder även löpande serviceuppdrag av typen kök och badrum, drift av gatljus på uppdrag av Åmåls kommun samt montage av laddstationer och solceller.

– Just flexibilitet är något vi sätter stort värde på. Genom att kunna ställa om både i tanke och utförande lyckas vi hjälpa våra kunder på ett bra sätt och erbjuda vad marknaden för stunden efterfrågar, säger Niklas Dahlman, vd på Eltjänst i Åmål.

Ännu större flexibilitet som en del av Currentum

Den flexibilitet Eltjänst i Åmål sätter så stort värde yttrar sig genom de olika ansvarsområden bolaget tar sig an i respektive projekt, men också hur de interna arbetsgrupperna utformas.

– I arbetet med Nya Rösparksskolan har vi varit en kärntrupp på tre personer, men ibland när det varit riktigt mycket att göra har vi varit fyra eller fem medarbetare, säger Jesper Englund.

Att kunna strukturera arbetet utifrån behov ser Niklas Dahlman som en av de tydligaste fördelarna med att nu vara en del av Currentum.

– Som en del av Currentum har vi flera kompetenta systerbolag bara ett par mil bort. Det innebär att möjligheterna blir ännu bättre. Långsiktigt kan vi tänka lite större när vi planerar arbetet, men vi blir också mer flexibla i det vardagliga. Vi kan både ta och erbjuda hjälp på ett helt annat sätt än som fristående aktör, avslutar Niklas Dahlman.

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.