Pressrelease Currentum, 2021-06-22

Currentum växer i söder – skånebolag blir del av gruppen

Nu står det klart att installationsgruppen Currentum växer genom partnerskap med Skånes ledande ventilationsaktör VEAB. Verksamheten utgör ett bra komplement geografiskt och ett tillskott inom ventilationsentreprenader och service.

– Vi har haft kompassen inställd på att hitta en stark partner i södra Sverige och nu är vi i mål. Vi är glada över att VEAB valt att bli en del av gruppen och stärka vår närvaro i söder, säger Hillevi Skötte, VD Ventab Partners och styrelseledamot i Currentum.

VEAB blir en viktig hörnsten inom ramen för Currentum och bidrar till att ytterligare stärka erbjudandet inom ventilation. Bolaget utför ventilationsentreprenader och service på fastighetstekniska installationer över hela Skåne. Verksamheten kommer att behålla sitt varumärke och ledning för att bibehålla en lokal förankring och kultur.

VEAB har drygt 90 medarbetare och omsätter årligen cirka 370 miljoner kronor. VEAB grundades 1981 och har idag kontor i Malmö, Kristianstad och Helsingborg.

– Att bli en del av Currentum kommer att stärka oss på flera olika sätt. Det finns många synergier mellan verksamheterna som gör att vi kan erbjuda kunderna ett bredare tjänsteutbud. Vi ser också att det kan öka vårt inflöde av kunder liksom att vi får ökade resurser att utveckla verksamheten, säger Sten Mortensen, VD på VEAB.

VEAB kompletterar övriga verksamheter inom Currentum väl, vilka nu tillsammans får en bred geografisk täckning i västra, östra och södra Sverige. I och med förvärvet omsätter Currentum runt 1,8 miljarder kronor per år med över 650 medarbetare.

Det är lätt att säga att man har hela landet som arbetsplats, nu är vi en bra bit på väg att ha det på pappret också. Med lokal fysisk närvaro underlättas relationsskapandet med den lokala marknadens aktörer och det finns såklart resursmässiga fördelar med att finnas på plats. Vi fortsätter nu vår gemensamma tillväxtresa tillsammans med VEAB inom nuvarande och kompletterande verksamhetsområden, berättar Hillevi.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hillevi Skötte, VD Ventab Partners och styrelsemedlem i Currentum, hillevi.skotte@currentum.se, +46 709 62 76 48

Sten Mortensen, VD VEAB, sten.mortensen@veab.biz, +46 707 62 04 86

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.