Installationsgruppen Currentum etablerar sig utanför Sveriges gränser genom partnerskap med fyra bolag i Finland. Bolagen är aktiva inom ventilation, rör och el och har geografisk närvaro i huvudstadsområdet och sydvästra Finland. 
– Vi ser stora möjligheter att skapa ett helhetserbjudande inom installation i landet, säger Klas Larsson, koncernchef Currentum.  

De finska bolagen Boctok AB, Laiho Group AB, PKS Talotekniikka AB och PKS Service AB blir en del av Currentum. De fyra bolagen har en gemensam årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor och har sammanlagt cirka 220 anställda med huvudkontor i Helsingfors och Kerava. Bolagen arbetar inom olika installationsdiscipliner som kompletterar varandra. Verksamheterna kommer att behålla sina egna varumärken och drivas som vanligt av nuvarande ledning i syfte att bibehålla en lokal förankring och kultur. 

– Det är otroligt spännande och roligt att vi tar nästa steg och etablerar oss i Finland. Det är fyra välmeriterade bolag med bred kompetens och erfarenhet som passar in i Currentum-koncernen väldigt bra, säger Klas Larsson.  

Fyra välrenommerade finska installationsbolag  

Boctok har ett brett erbjudande och är verksamma inom ventilation, rör och el. Huvudkontor finns i Kerava och verksamheten är främst fokuserad i södra Finland. Företaget grundades 1992 och sysselsätter idag cirka 40 medarbetare med en årlig omsättning på drygt 140 miljoner kronor.  

PKS Talotekniikka bedriver verksamhet inom elinstallationer i södra Finland. Företaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Helsingfors. Den årliga omsättningen uppgår till cirka 74 miljoner kronor och bolaget sysselsätter 30 medarbetare. 

PKS Service är ett elserviceföretag med 50 anställda. Den årliga omsättningen uppgår till drygt 28 miljoner kronor med bas i elinstallations- och underhållningstjänster. Bolaget vänder sig huvudsakligen till ägare av kommersiella och offentliga fastigheter.  

Laiho Group erbjuder elinstallationer och elservice, där majoriteten av företagets kunder är finska byggbolag. Bolaget grundades 1993, men har redan en årlig omsättning om drygt 130 miljoner kronor och en personalstyrka på 100 personer. Huvudkontoret finns i Helsingfors och bolaget bedriver även verksamhet i Salo och Åbo-regionen.  

– Vi ser stora tillväxtmöjligheter för Currentum i Finland, både geografiskt och inom olika discipliner inom installation. Nu kan vi erbjuda fler tjänster till befintliga kunder, samtidigt som det öppnar upp möjligheten för fler finska bolag att bli en del av ett växande, nytt Currentum, säger Sakari Toikkanen, VD för Currentum Finland.  

För ytterligare frågor:
Klas Larsson, koncernchef Currentum, 0706- 62 91 53, klas.larsson@currentum.se 
Sakari Tokkanen, VD Currentum Finland, +358 40 53 22 174, sakari.toikkanen@currentum.fi

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.