Installationsgruppen Currentum, som idag består av många kompetenta företag inom bland annat ventilation, installation och fastighetsautomation, fortsätter att växa. Nu ansluter även Laxåföretaget Elservice Röfors AB till gruppen.

– Genom samgåendet med Elservice Röfors fortsätter vi vår lokala förankring med målet att kunna ge ett starkt erbjudande till kunder i hela landet, säger Hillevi Skötte, regionchef Currentum Väst.

Elservice Röfors har verksamhet främst i och omkring Laxå. Total arbetar här 11 personer med fokus på automation, industriel och installation. Företaget har växt stadigt sedan starten 2007 och omsätter idag cirka 12 miljoner konor årligen. Från och med 7 juni 2022 ingår bolaget i Currentum.

Verksamheten kommer att fortsätta under nuvarande varumärke och ledning, vilket ligger helt i linje med Currentums affärsmodell.

– Att bli en del i en större grupp av företag inom installation, ger oss möjlighet att växa med fler kunder och ett bredare erbjudande på en större marknad. Det ger oss möjlighet att satsa på våra medarbetare och att utvecklas genom att dela erfarenheter med våra systerföretag, säger
Håkan Larsson, VD på Elservice Röfors.

Elservice Röfors arbetar idag nära värmlandsföretaget Toroma Automation, vilka också anslutit till Currentum.

– Det finns många synergier med att få med de båda bolagen i gruppen och de blir båda en viktig förstärkning för Currentum i väst, säger Hillevi Skötte.

För ytterligare frågor:

Hillevi Skötte, VD Currentum Partner Väst och styrelseledamot Currentum, 070-962 76 48, hillevi@ventab.se

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.