Eltjänst AE Gustafsson i Åmål ansluter till Currentum. Det privatägda elföretaget – som främst verkar i Dalsland och Värmland – kompletterar Currentums befintliga bolag i regionen och bidrar med gedigen kompetens inom el.

– Med Eltjänst AE Gustafsson i Åmål som en del av Currentum ökar vår konkurrenskraft ytterligare i en region där vi redan är starka. Vi är mycket glada över att få välkomna Eltjänst AE Gustafsson i Åmål till gruppen, säger Hillevi Skötte, vd Currentum Väst.

Snart 75 år har passerat sedan Eltjänst AE Gustafsson i Åmål inledde sin verksamhet. Fram tills samgåendet med Currentum ägdes företaget av Niklas Dahlman och Lars-Göran Gustafsson, som tillsammans med 10 medarbetare, erbjuder elinstallationer inom såväl privatbostäder, som industri och offentlig verksamhet. Dessutom ryms installation och montage av laddstationer och solceller i bolagets tjänsteerbjudande. Eltjänst AE Gustafsson i Åmål omsätter drygt 20 miljoner årligen.

– Vi är väldigt flexibla och breda. Under hela den långa period vi varit verksamma har vi lyckats erbjuda vad marknaden för stunden efterfrågat. Just flexibilitet är något vi sätter stort värde på. På det sättet hjälper vi våra kunder på ett bra sätt, säger Niklas Dahlman, vd på Eltjänst AE Gustafsson i Åmål.

Genom att göra gemensam sak med Eltjänst AE Gustafsson i Åmål får Currentum en viktig pusselbit på plats.

– Currentum har ett väldigt starkt fäste i Värmland. Att vi nu även får representation i Dalsland kommer att gynna gruppens befintliga bolag likväl som nytillkommande Eltjänst AE Gustafsson i Åmål, förklarar Hillevi Skötte.

Möjligheten att fördjupa samarbetet med övriga Currentumbolag har haft stor betydelse för Eltjänst AE Gustafsson i Åmåls beslut att ingå i Currentum:

– Vi är vana vid att söka samarbeten med branschkollegor i situationer där vi kan stärka och hjälpa varandra. Genom att nu bli en del av Currentum får vi fantastiskt fina samarbetsmöjligheter. Inte minst geografiskt, då flera kompetenta systerbolag finns, bara ett par mil från oss, avslutar Niklas Dahlman.

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.