Byggnaden Park Central uppförs i den nya stadsdelen Centralstaden Göteborg som tar form vid centralstationen. Den östra uppgången vid Västlänkens kommande station Centralen kommer att ligga i gatuplan, vilket gör platsen till en viktig knutpunkt i Göteborg. Med kontor, matvarubutik, restauranger, stationsservice, handel och gym blir Park Central ett hus med människor i centrum. Projektet har inletts och pågår till 2027. Currentum ansvarar för flera centrala funktioner i arbetet.

– Vi har Ventab, Ventab Styr, Installationsbolaget och Installationsbolaget Sprinkler med oss i detta projekt. Tillsammans är vår uppgift att säkerställa att vitala delar som ventilation, styr- och sprinklersystem kommer på plats enligt beställarens önskemål, säger Maria Sörensson, projektledare på Ventab om uppdraget.

Maria Sörensson, Ventab

En organisation som jobbar med bygghandling för försörjningssystem finns på plats redan nu, och i januari 2024 drar byggandet i gång. Park Central ska erbjuda invånare möjligheten att arbeta, uträtta vardagliga ärenden samt snabbt och smidigt pendla till och från jobbet. Utbudet som finns i anslutning till Park Central ger byggnaden och området goda möjligheter att bidra till ett enklare vardagsliv.

– Park Centrals geografiska placering, att den ligger precis vid Västlänken och allt man kommer kunna uträtta i och kring byggnaden, gör den till en möjlig signaturbyggnad i den nya stadsdel som är på väg att växa fram i de här trakterna, förklarar Maria Sörensson.

Park Central uppförs av ett JV-bolag som ägs av Jernhusen och NCC Property Development. NCC Building är Totalentreprenör och Currentums uppdragsgivare. Projektet utförs i samverkan och arbetar utifrån den gemensamma värdeorden stolthet, tillit, involvering och glädje (STIG). Ambitionen är att dessa värden ska genomsyra arbetet i projektet.

Hållbara ambitioner

Park Central kommer att stå färdigt 2027 och innan dess väntar ett antal steg på vägen. Ett genomgående fokusområde är hållbarhet och målsättningen är att certifiera byggnaden enligt BREEAM excellent. Detta är den näst högsta nivån enligt BREEAM:s certifieringsmodell.

– I ett så pass omfattande och viktigt projekt är det rimligt att ha höga ambitioner inom alla områden. Vi har identifierat vad vi vill åstadkomma och utformat en plan för hur vi ska lyckas, avslutar projektledare Maria Sörensson.

 

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.