Currentum förvärvar nu Kungsbackabaserade GasProducts, specialister på på gasintallationer för specialgaser och medicinska gaser.  Målet är att öka sin konkurrenskraft och kunna ta större entreprenader inom framför allt sjukhusbyggen.  

GasProducts erbjuder bland annat totalentreprenader, utförandentrepenader och komponentleveranser. Företaget grundades 2006, omsätter ungefär 20 miljoner per år och erbjuder en rad olika tjänster inom ramen för installation. Från Currentums håll var det GasProducts inriktning på gasinstallationer som utgjorde startskottet för intresset.  

– GasProducts nisch mot gasinstallationer ligger helt rätt i tiden och kompletterar våra befintliga bolag och tjänster väldigt väl. Över hela vårt geografiska verksamhetsområde byggs det just nu mycket sjukhus och lokaler för forskning. Tillsammans med GasProducts ökar vi vår konkurrenskraft mot den sektorn, säger Sören Adolfsson, disciplinansvarig på Currentum. 

Currentum har innan förvärvet jobbat med GasProducts som underleverantör och känner företaget väl.  

– Det är en ytterst kompetent aktör, särskilt på det tekniska området. Att vi har träffat en överenskommelse som innebär att vi kan hälsa GasProducts välkomna till oss känns riktigt bra, säger Sören Adolfsson. 

Från GasProducts perspektiv innebär partnerskapet med Currentum fler möjligheter och starkare konkurrenskraft.  

– Vi har stora förhoppningar på att det här steget ska leda till att vi växer och blir större. Vår ambition är att vi ska bidra med vårt kunnande och samtidigt kunna dra nytta av all den kompetens som finns i koncernen. Planen är såklart att partnerskapet ska resultera i att både vi och Currentum växer, säger Daniel Engström, vd på GasProducts.  

För ytterligare frågor:
Sören Adolfsson, disciplinansvarig Currentum, 070-265 21 40, soren.adolfsson@currentum.se 
Daniel Engström, VD GasProducts, 070-571 81 41, d.engstom@gasproducts.se  

Fler nyheter

Här kan du läsa fler tidigare artiklar om Currentum.