Project Description

PKS Talotekniikka utför elentreprenörer i huvudstadsregionen och södra Finland och har sitt kontor i Helsingfors. Omsättningen är cirka 7 miljoner euro och företaget sysselsätter 30 personer.