Project Description

PKS Service är ett företag med 50 anställda inriktade på elunderhåll, med en omsättning på cirka 2,5 miljoner euro. Bolaget betjänar huvudsakligen ägare av kommersiella och offentliga fastigheter.