Project Description

Laiho Group elektrifierar och underhåller affärs- och kontorslokaler, industrifastigheter, offentliga ytor och bostadsrättsföreningar. Laiho Group är en pålitlig partner för både ny- och renoveringsbyggande i södra Finland.