Project Description

Lähiputki-Yhtiöt är ett familjeägt företag med RALA-kvalifikation sedan 1966. Tjänsteutbudet omfattar VVS-installationer, underhåll och jourtjänster dygnet runt, kylutrustnings- och fjärrvärmeinstallationer, försäljning av material, stads- och naturgasinstallationer, fuktkartläggning samt torktjänster.