Currentum samlar starka aktörer inom installation. Nedan kan du läsa om våra olika verksamhetsområden. Vill du veta mer om våra tjänster och erbjudanden? Klicka dig vidare till respektive hemsida.

2022-09-30T15:01:29+02:00

Rörmontering Kristianstad AB är ett aktiebolag som ska bedriver försäljning av rörinstallationer och VVS-service, äger och förvaltar fastigheter, bedriver värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.

VENTILATION


VENTILATION

Våra bolag erbjuder tjänster för ett behagligt inomhusklimat och ventilation anpassad efter varje byggnad och verksamhet. Erbjudandet inkluderar projektering, installation, systemintegration och driftsättning till injustering, driftsoptimering och efterföljande service. Alla typer av ventilationsprojekt genomförs med fokus på kvalité, miljö och tekniska lösningar i framkant.

FASTIGHETSAUTOMATION

Våra bolag inom fastighetsautomation skapar system som säkerställer en effektiv styrning av ert inomhusklimat. Med ny teknik skapar våra experter smarta fastigheter som förenklar vardagen och möjliggör en hållbar fastighetsdrift. Vi är er helhetsleverantör under hela processen – från idé till färdig installation – och utför projektering, konstruktion, programmering, energieffektiviseringar, SCADA, driftsoptimering och systemövervakning.

RÖR OCH SPRINKLER

Genom våra bolag erbjuds rör-och sprinklerinstallationer samt värme- och sanitetslösningar. Erbjudandet omfattar alla typer av entreprenader. Med ledande kompetens utformar, installerar och servar vi bland annat industrier, kontor, skolor och sjukvårdsinrättningar.

Verksamhetsbilder Installationsbolaget

EL

Med fokus på nytänkande elteknik erbjuder Currentums bolag både små och stora elinstallationer. Erbjudandet omfattar projektering, installation och underhåll av alla typer av byggnader. Entreprenader utförs på exempelvis industrier, kontorslokaler, vårdinrättningar, skolor och bostäder, vid såväl nyproduktion som renoveringsprojekt. Inom detta verksamhetsområde genomförs även installation av energilösningar som solceller, elbilsladdning och batterilagring.

SÄKERHETSANLÄGGNINGAR

Inom Currentum finns auktoriserade lås och säkerhetsföretag som erbjuder privatpersoner, fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar helhetslösningar för ökad säkerhet. Dörrautomatik, låssystem, passersystem, inbrottsgaller, säkerhetsskåp, inbrotts- och brandlarm samt installation och service är exempel på tjänster inom detta verksamhetsområde.

SERVICE

Flera av våra bolag erbjuder renodlade service-tjänster inom sina respektive verksamhetsområden. Inom serviceerbjudandet utförs löpnande uppdrag liksom punktinsatser vid behov.