Currentum samlar starka aktörer inom installation. Nedan kan du läsa om våra olika verksamhetsområden. Vill du veta mer om våra tjänster och erbjudanden? Klicka dig vidare till respektive hemsida.

VENTILATION

VENTILATION

Våra bolag erbjuder tjänster för ett behagligt inomhusklimat och ventilation anpassad efter varje byggnad och verksamhet. Erbjudandet inkluderar projektering, installation, systemintegration och driftsättning till injustering, driftsoptimering och efterföljande service. Alla typer av ventilationsprojekt genomförs med fokus på kvalité, miljö och tekniska lösningar i framkant.

FASTIGHETSAUTOMATION

Currentums bolag inom fastighetsautomation utför allt från entreprenader, utredningar, konstruktioner och projektering till energieffektivisering, underhållsarbete och service. Allt för att skapa system som säkerställer effektiv styrning av exempelvis energi, vatten, värme- och kylsystem, belysning, solskydd och energi. Med innovativa och resurssnåla lösningar och rätt teknik på rätt plats, blir fastighetslivet enklare.

RÖR OCH SPRINKLER

Genom våra bolag erbjuds rör-och sprinklerinstallationer samt värme- och sanitetslösningar. Erbjudandet omfattar alla typer av entreprenader. Med ledande kompetens utformar, installerar och servar vi bland annat industrier, kontor, skolor och sjukvårdsinrättningar.

Verksamhetsbilder Installationsbolaget

EL

Med fokus på nytänkande elteknik erbjuder Currentums bolag både små och stora elinstallationer. Erbjudandet omfattar projektering, installation och underhåll alla typer av byggnader. Entreprenader utförs på exempelvis industrier, kontorslokaler, vårdinrättningar, skolor och bostäder, vid såväl nyproduktion som renoveringsprojekt. Inom detta verksamhetsområde genomförs även installation av energilösningar som solceller, elbilsladdning och batterilagring.

SÄKERHETSANLÄGGNINGAR

Inom Currentum finns auktoriserade lås och säkerhetsföretag som erbjuder privatpersoner, fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar helhetslösningar för ökad säkerhet. Dörrautomatik, låssystem, passersystem, inbrottsgaller, säkerhetsskåp, inbrotts- och brandlarm samt installation och service är exempel på tjänster inom detta verksamhetsområde.

SERVICE

Flera av våra bolag erbjuder renodlade service-tjänster inom sina respektive verksamhetsområden. Inom serviceerbjudandet utförs löpnande uppdrag liksom punktinsatser vid behov.