Project Description

VEAB är ett av de ledande företagen inom ventilationsbranschen. Verksamheten består i huvudsak av att utföra ventilationsentreprenader och service på fastighetstekniska installationer. VEAB arbetar över hela Skåne och med kontor i Malmö, Kristianstad och Helsingborg. VEAB i Malmö grundades 1981 och finns numera även i Kristianstad och Helsingborg med en samlad omsättning på ca 370 miljoner.