Project Description

Tingvallstadens Rör Ibjerge Installation startades 2015 och har sedan dess utvecklats till en ledande aktör i Värmland och Västra Götalandsregionen med bas i Karlstad. Tillsammans har bolagen crika 50 medarbetare och omsätter runt 80 miljoner.