Project Description

Vi erbjuder heltäckande tjänster inom el- och telesegmentet. Ärlighet, respekt, tillit, öppenhet och framåtanda är vad vi tror är rätt värderingar inom företaget för att nå framgång och därför utgör de vår värdegrund. SP-Gruppen bedriver projekt där vi arbetar mot maximal kundnöjdhet. Vi är inte nöjda med vårt arbete förens kunden är det.