Project Description

NEAB Installation AB är ett ventilationsföretag med bred inriktning, kompetens och egen tillverkning. Vi drivs av en framtidsvision där svenska byggnader har väl fungerande ventilationssystem med effektiva serviceavtal, hos kompetenta ventilationsexperter som oss själva.