Project Description

Vi utför el-tele-datainstallationer i Stockholmsområdet och har gjort sedan 1960-talet, med inriktning enbart mot företagskunder.

Vi utför installationer inom nybyggnation samt ombyggnader av bostäder, kontor och industri. Både när vi får färdiga ritningar att arbeta efter, eller när vi projekterar själva. Bland våra kunder återfinns flera av de större byggnadsföretagen, men även läkemedelsföretag, fastighetsbolag och offentlig förvaltning.